Plan Miasta Niwki

ul.

Gmina: Chodecz

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

ul.

Gmina: Chodecz

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

ul.

Gmina: Chodecz

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kod pocztowy 99-140